CUBE Сервис

Сервис со врвен квалитет

Нашиот сервис ви нуди врвен квалитет, внимателно и темелно навлегување во проблематиката и решение за кое го гарантираме квалитетот.

rocket icon

CUBE Сервис

Услуги што ги нудиме

 • Сервис на компјутери

  Инсталирање/Преинсталирање на оперативен систем
  Инсталирање на драјвери, апликативни и контролни програми
  Бекап на податоци
  Промена и сервис на матична плоча
  Промена на меморија
  Поправање и промена на хард диск
  Промена и сервис на графичка картица
  Сервисирање и промена на монитори
  Додавање на компјутерска галантерија
  Повправање и промена на разладен уред
  Чистење на компјутерско куќиште
  Скенирање од вируси
  Сервисирање на напојување
  Замена на резервни делови
 • Сервис на принтери

  Сервис и одржување на принтери
  Промена на тонери, кертриџи итн.
  Поврзување во мрежа, делење во мрежа инсталирање на драјвери
  Сервисирање на оштетени принтери и замена на резервни делови
 • Сервис на лаптоп

  Инсталирање/Преинсталирање на оперативен систем
  Инсталирање на драјвери, апликативни и контролни програми
  Бекап на податоци
  Чистење од прашина
  Поправање на уредот за напојување
  Промена на приклучок за напојување
  Промена на тастатури
  Промена на батерии
  Промена на меморија
  Промена на хард диск
  Сервисирање на матична плоча
  Промена на флет кабел
  Сервисирање и промена на инвертор
  Промена на дисплеј
  Прелемување на чип за напојување, графички чип и др.
 • Мрежна интеграција

  Имплементирање и одржување на мрежно решение
  Дизајнирање на мрежно решение
  Поставување на рак
  Поставување и подесување на рутер
  Поставување на свич
  Поставување на печ панели
  Поставување на мрежни кабли
  Поставување на конектори
  Вмрежување на компјутери, лаптопи, сервери во мрежно решение
  Вмрежување на бекап уред, принтери итн,
  Тестирање и сервисирање на постоечко мрежно решение
  Одржување на мрежно решение
 • Сервис на серверска опрема

  Сервисирање и одржување на серверска опрема
  Инсталирање/Преинсталирање на серверски оперативен систем
  Инсталирање на драјвери, апликативни и контролни програми
  Бекап на податоци
  Вмрежување во постоечко мрежно решение
  Креирање на ново мрежно решение
  Подесување на домен
  Поставување и подесување на групни полиси
  Промена и сервис на матична плоча
  Промена на меморија
  Поправање и промена на хард диск
  Промена и сервис на графичка картица
  Додавање на компјутерска галантерија
  Поправање и промена на разладен уред
  Чистење на компјутерско куќиште
  Скенирање од вируси
  Сервисирање на напојување
  Замена на резервни делови